Keresés

Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

1.1. A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Honlap látogatói, továbbiakban a Felhasználók áttekinthető és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt. A jelen Adatkezelési tájékoztató a Felhasználók által, a Honlapon önkéntesen, az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A közérthetőséget csak úgy látjuk biztosítottnak, ha a pontos jogszabályi előírásokat külön pontban soroljuk fel, ezt a tájékoztató végén helyeztük el.

1.2. Az adatkezelő:
Honlap címe: https://aromaterapias.hu
Honlap tulajdonosa: Erinnie Consulting Kft.
Cégjegyzékszám: 05-09-035950
E-mail cím: info@erinnie.hu

1.3. A jelen Adatkezelési tájékoztató kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Felhasználók a rendelkezésünkre bocsátanak annak érdekében, hogy a Honlap megfelelő módon használható legyen, a Szolgáltatások igénybevétele megvalósulhasson, illetve amelyeket a Felhasználókról a Honlap Felhasználók által történő használata során gyűjtünk. Amennyiben valamely Felhasználó saját akaratából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen típusú közzétételre az Adatkezelési tájékoztató nem terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Felhasználó elismeri, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, továbbá az adatok kezelésére vonatkozó feltételeket elfogadja és hozzájárul a következőkben ismertetett adatok kezeléséhez. 

1.4. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a aromaterapias.hu honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért semmilyen felelősséget nem vállalunk.


2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatfeldolgozó: személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Érintett: bármely meghatározott Személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, kezelésének korlátozását, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen. Ezen kívül az érintett főbb jogai közé tartozik az adathordozhatósághoz való jog, a rá vonatkozó Személyes adatokhoz való hozzáférés joga, illetve a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás joga is.

Látogató: Természetes személy.

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Szolgáltatásaromaterapias.hu internetes weboldal szolgáltatásai.

Üzemeltető: a Szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.

Honlap vagy weblaparomaterapias.hu weblap.


3. Adatvédelmi tisztviselő

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre  

a) Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, rendszerünk automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

b) Facebook oldal           
Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, honlap reklámozása céljából üzemeltetett Facebook oldalunkon is találkozunk Személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutunk.      

c) Sütik („Cookies”)        
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngésződnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépeden.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatsz, a korábbi látogatásaid során elhelyezett adatfájlokat törölheted, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el, melyeket a következő oldalakon találsz:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashatsz.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépeden. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kapsz, amikor először az oldalra látogatsz, és jóváhagyásodat kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásaid alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kapsz tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben meg szeretnéd akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatásodat az analitikához, használd ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretnéd, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg neked, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatod a hirdetések személyre szabását.

Ha előzőleg cookie-t kaptál a Facebook-tól – vagy mert van fiókod, vagy mert felkerested a facebook.com oldalt –, a böngésződ adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keresel fel. Erről bővebb információt itt találsz.

A Honlapon elhelyezett megosztás gombok (Facebook) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépeden.

aromaterapias.hu weboldal által használt sütik listája:

[Az általad jóváhagyott sütik listáját beállíthatod az oldalon az első belépéskor a felugró „Cookies” ablakban, a „Beállítások” menüpontban.]

Kategória Süti neve Élettartam
Szükséges sütik cookieyes-consent 365 nap
Analitikai sütik _ga_* 399 nap
  _ga 399 nap
  _gads 389 nap
  Cjsession a munkamenet ideje
Kényelmi sütik cjae 395 nap
Hirdetési sütik _fbp 90 nap
  teszt  14 perc
  _gpi 399 nap
  Dotomiuser 395 nap
  S 395 nap
Egyéb sütik GoogleAdServingTest a munkamenet ideje

5. Az adatkezelés elvei, módja

5.1. A Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

5.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel.

5.3. A Személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, amennyiben a Személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4. A megadott Személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel, ugyanakkor minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

5.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 

5.6. Az általunk kezelt Személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adjuk.


6. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelésünk (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

 • Facebook oldal üzemeltetése
 • látogatottsági statisztika készítése

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt. Facebook oldal esetén visszavonhatod az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével. Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteink esetén, kérlek, írj egy rövid üzenetet az info@erinnie.hu email címre.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.


7. Az adatok tárolásának időtartama

Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig

aromaterapias.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat

Google Analytics látogatottsági statisztika – 26 hónap

Üzleti partnerek adatai (számlázási név és cím, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennállásáig vagy törlési kérelemig


8. Biztonsági intézkedések

8.1. Tevékenységünk során megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. A számítógépeinkre jelszó, a mobiltelefonokra PIN-kód megadása után lehet belépni. A Facebook rendszerébe kettős azonosítással történik a belépés. A weboldal esetén is mindent megteszünk azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel, és SSL titkosítást is alkalmazunk. 

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

8.2. Adatvédelmi incidensről

Amennyiben az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk a Felhasználót az Adatvédelmi incidensről. A Felhasználót nem kell tájékoztatnunk, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottunk végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztuk, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;       
 • az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tettünk, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatjuk, vagy olyan hasonló intézkedést hozunk, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

9. Címzettek

Tevékenységünk egyes feladatai ellátása érdekében a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:
Sybell Informatika Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
Telefon: +36 1 707 67 27
E-mail: info@sybell.hu
Web: www.sybell.hu
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához)

UNAS Online Kft.             
9400 Sopron, Kőszegi út 14.        
unas@unas.hu
(Emailek fogadása és küldése, hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Facebook oldal:              
Facebook Inc.   
Menlo Park, California, USA        
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update      
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Google Analytics:            
Google Inc., Mountain View, California, USA       
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)      

www.szamlazz.hu –
KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.        
info@szamlazz.hu
(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.) 


10. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született
2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en),
amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield)
és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.


11. Az érintett jogai, érvényesítésük módja

a.) Hozzáférés a személyes adatokhoz 

A Felhasználók kérhetnek tőlünk arra vonatkozóan információt, hogy adataikat jelenleg kezeljük-e és ha igen, azt milyen okból, ki fér hozzá, hova továbbítjuk. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátjuk. 

b.) Helyesbítéshez való jog 

Feliratkozást követően ügyfelünk bármikor jogosult az általa megadott adatokat helyesbíteni a hírlevelek végén található gomb, vagy az info[kukac]erinnie.hu e-mail címre küldött levéllel. 

c.) Személyes adatok törléséhez való jog 

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni ügyfeleink, megbízóink, a weboldal látogatóinak kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;     
 • a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;   
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;   
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfeleink/megbízóink/weboldalra látogatók kérelmezték a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnünk a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontoljuk, és írásban megválaszoljuk a döntést.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfeleinket/megbízóinkat/a felhasználót kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

d.) Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfeleink/megbízóink/a weboldal látogatói jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk rendelkezésemre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

e.) Tiltakozáshoz való jog

Az ügyfeleink / megbízóink tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen a helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfeleink / megbízóink érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 
12. Panasz esetén

Személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzed, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adataid védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdésed van, kérlek, írj nekünk az info@erinnie.hu e-mail címen.

Amennyiben tevékenységünk az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találod).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu).


13. Automatizált döntéshozatal

Tevékenységünkben nem működik automatizált döntéshozatal.


14. Egyéb rendelkezések

A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettük figyelembe.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2022. október 18-án lép hatályba. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésünkkel módosítsuk, ha új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté vagy új marketingeszközöket vezetünk be, amely miatt a jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmát felül kell vizsgálnunk.  

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe:

Hozzájárulás jogalap: (hírlevél feliratkozás, marketing célú adatkezelés esetén): az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) 

Szerződéses jogalap (szolgáltatás megrendelése): az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) 

Jogi kötelezettség (számlázáshoz szükséges adatok) : az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) ÉS a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).